Հայերենի Ուղղագրական, Ուղղախոսական, Տերմինաբանական Բառարան

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Author: 
Հ. Խ. Բարսեղյան
Pages: 
979
Published: 
«Լույս» Հրատարակչություն, Երևան 1973
ID: 
03031201361
1571