Իսրայելը կարող է համագործակցել հայերի հետ՝ Թուրքիան տրոհելու հարցում

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Երբ 1897 թվականին հիմնադրվեց քաղաքական սիոնիզմը, Բազելի համագումարից հետո Թեոդոր Հերցելը Ժնևում հանդիպեց Հնչակյան կուսակցության ղեկավարներից Ավետիս և Մարո Նազարբեկներին: Սիոնիզմի հայրերը առաջարկում էին միացյալ ջանքերով տրոհել Օսմանյան կայսրությունը. Եփրատից հյուսիս՝ Հայաստան, հարավ՝ Իսրայել:
Այսօր էլ Իսրայելը Թուրքիան տրոհելու համար դաշնակից է որոնում: Գնդակը մեր դաշտում է:

Հայաստան-Իսրայել փոխգործակցություն՝ Մոդուս վիվենդի հաղորդաշարի այս թողարկման (22 օգոստոսի, 2017թ.) կիզակետում:
Tuesday, August 22, 2017