Պարսից լեզվի քերականությունը

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Հնչյունաբանություն,բառագիտություն,ձևաբանություն

Author: 
Գ.Մ.Նալբանդյան
Keywords: 
Ձայնավոր,բաղաձայն, բառային հիմնական ֆոնդ, խոսքի մասեր
Pages: 
449
Published: 
Երևան 1980
ID: 
02024202530
2787