Միջին Պարսկերեն(Պահլավերեն)

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Դասախոսություն պարսից լեզվի պատմության դասընթացից

Author: 
Գ.Մ.Նալբանդյան
Keywords: 
Միջին պարսկերեն, Իզաֆեթ, Բայ, Բացասող մասնիկներ
Pages: 
51
Published: 
Երևան 1962
ID: 
02024202537
2794