Հայ-քրդական հարաբերությունները Օսմանյան կայսրությունում

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Author: 
Վ.Ա.Բայբուրդյան
Keywords: 
Քրդական շարժում,Թանզիմաթ,Իթթիլյաֆականներ,Օբեյդուլլա,երիտթուրքեր
Pages: 
358
Published: 
Երևան 1989
ID: 
02016103481
3703