Բուրժուական դիվանագիտություն և Հայաստանը

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

XIX դարի 70-ական թթ

Author: 
Ջ.Կիրակոսյան
Keywords: 
Արևելյան ճգնաժամ,Եվրոպա,Պետերբուրգ,Սան-Ստեֆանոյի հաշտություն,Բեռլինի կոնգրես
Pages: 
362
Published: 
Երևան 1978
ID: 
02016103489
3711