Երիտթուրքերի 1919-1921 թթ. դատավարությունների վավերագրերը ըստ օսմանյան մամուլի

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Մատենաշար 2

Author: 
Մելինե Անումյան
ISBN: 
9789939523484
Keywords: 
Մուդրոսի զինադադար, Հայոց ցեղասպանություն, Քեմալականներ, Հայերի տեղահանություն
Pages: 
288
Published: 
Էդիթ Պրինտ Հրատարակչություն, 2011
ID: 
02016103509
3733