Հայերի ցեղասպանությունը

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Ըստ Երիտթուրքերի
դատավարության փաստաթղթերի

Author: 
Ա.Հ. Փափազյան
Keywords: 
Օսմանյան կայսրություն,Ստամբուլ,Պանթուրքիզմ,Կ.Պոլիս
Pages: 
253
Published: 
Երևան 1989
ID: 
02016103516
3737