Դրվագներ Հայոց Արեվելից Կողմանց Պատմութեան

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

5-7դդ

Author: 
Բ.Ա.Ուլուբաբյան
Keywords: 
Հայաստան,Արցախ,Արցախի բարբառը,5-րդ դարի իրողություններ,Միհրանյան տոհմ,Արաբական տիրապետություն,Խազարներն Աղվանքում,պատմական աղբյուրներ և պատմական գրականություն
Pages: 
298
Published: 
Հայկական ՍՍՀ ԳԱ Հրատարակչություն Երևան 1981
ID: 
02010203717
3888