Հայ-Թուրքական Ընդհարումները Զանգեզուրում

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

1905-1906թթ Ա-Դոյի Հայ -Թուրքակական ընդհարումները Կովկասում գրքից քաղեց,ծանոթագրեց և խմբագրեց՝Շչորս Մարտիրոսյանը

Author: 
Հովհաննես Տեր-Մարտիրոսյան
Keywords: 
Հայաստան,Զանգեզուր,Կոտորածը Միքենդում,Ղարաղշլաղի ընդհարումները,Կոտորածը Դարաբասում,Ընդհարումնոր Ղափանում
Pages: 
75
Published: 
Երևան 1996
ID: 
02010203721
3892