Հայ-Բյուզանդական Եկեղեցական Բանակցությունների Վավերագրերը

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

1165-1178թթ.

Author: 
Ա.Ա.Բոզոյան
ISBN: 
5808002389
Keywords: 
Հայ-Բյուզանդական եկեղեցական բանակցություններ,եկեղեցական և աշխարհիկ գործիչներ,հասարակական և քաղաքական դրդապատճառներ,եկեղեցական փոխհարաբերություններ
Pages: 
255
Published: 
Գիտություն հրատարակչություն 1995
ID: 
02010203749
3919