Նախիջեվանի Վիմագրական Ժառանգությունը

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Հատոր Զ

Author: 
Արգամ Այվազյան
ISBN: 
9789994123711
Keywords: 
Ճահուկ-Շահապոնք գավառ,պատմական անցյալ,պատմաճարտարապետական հուշարձաններ,հուշարձանների և տապանաքարերի վիմագրեր,վիմագրերի վերծանություն,լուսանկարներ
Pages: 
118
Published: 
Երևան 2010
ID: 
02010303793
3963