Հայաստանի Ռուս Վերաբնակները

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

1830-1920թթ

Author: 
Ա.Խ. հայաթյան
Keywords: 
Հայաստան,ռւս աղանդավորներ,ռուսական աղանդավորական շարժում,վերաբնակացման նախագիծ,աղանդավորներին հնազանդեցնելու քաղաքականություն,հեղափոխական շարժում,հողային արտոնություններ
Pages: 
162
Published: 
Երևան 1989
ID: 
02010303809
3979