Հայոց Նոր Պետականության ստեղծման Հիմադրույթ

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Author: 
Լևոն Դռնոյան
ISBN: 
9789994147427
Keywords: 
Հայաստան,պետականության ստեղծում,մարդկային էվոլուցիա,ազգային մշակույթ,ազգահամայնքի առողջ կենսակերպ,պետականության վերակերտում,Հայ ազգի առաքելություն,մշակույթ,կրթություն,Հայ Առաքելական Եկեղեցի,Միջազգային արժեքներ
Pages: 
86
Published: 
Երևան Դար 2007
ID: 
02010303822
3993