Recent albums

Յարոսլավլ - Ярославль - Yaroslavl 2015

Քարտեզներ - Maps - Карты

Հայրենատիրություն - աշուն 2014. Դաս Թ. 27.10.2014թ.

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Ismail Yuceer
Դերսիմ, դերսիմցիներ, Եվրոպայի դերսիմցիների միության գործունեությունը

Հայրենատիրություն - աշուն 2014. Դաս Թ. 27.10.2014թ.

Հայրենատիրություն - աշուն 2014. Դաս Ժ. 28.10.2014թ.

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Stepan İsmail Cem Halavurt
Դերսիմահայերի միության գործունեությունը

Հայրենատիրություն - աշուն 2014. Դաս Ժ. 28.10.2014թ.

Հայրենատիրություն - աշուն 2014. Դաս Դ. 20.10.2014թ.

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Գինոսյան Գագիկ
Հայ ազգային մշակույթը որպես հայ մարդու հոգեկերտվածքի հիմնասյուն

Հայրենատիրություն - աշուն 2014. Դաս Դ. 20.10.2014թ.

Հայրենատիրություն - աշուն 2014. Դաս Բ. 16.10.2014թ.

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Արա Պապյան
Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերականգնման անհրաժեշտությունը. հեռանկարներ և հիմնախնդիրներ (2)

Հայրենատիրություն - աշուն 2014. Դաս Բ. 16.10.2014թ.

Հայրենատիրություն - աշուն 2014. Դաս Ա. 15.10.2014թ.

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Արա Պապյան
Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերականգնման անհրաժեշտությունը. հեռանկարներ և հիմնախնդիրներ (1)

Հայրենատիրություն - աշուն 2014. Դաս Ա. 15.10.2014թ.